thiế kế nhà ở

Thiết kế nhà trọ cho sinh viên thuê là gì?

Ví dụ: Tôi cần uống thuốc vì tôi đang bị bệnh. (Tôi chẳng thích uống thuốc vì thuốc đắng lắm) Cần nói ngay rằng thiết